Sou a: Inici > Resultats

Resultats

L'observació dels fenòmens estacionals dels éssers vius ens ajuda a comprendre els mecanismes de creixement i de reproducció, així com les interaccions entre les espècies animals i vegetals.

Jardins de Talèfre - Observation de la flore avec Christophe Randin et Joël Didillon - © CREA Mont-Blanc

Des del punt de vista científic, estudiar l'adaptació dels vegetals i dels animals a les variacions del seu entorn permet ser més conscients de la gravetat de l'impacte del canvi climàtic.

Una feina de fons

La variabilitat interanual del clima fa que calgui prendre en consideració sèries de dades que abastin un període suficientment llarg (de com a mínim 30 anys) per extreure una tendència.

Tot i que la massa de dades fenològiques és prou important, hi ha molts pocs llocs d'estudi on es disposi d'una sèrie continua d'informacions de com a mínim 30 anys. La recollida de les dades fenològiques és cara en termes de temps i de recursos humans. Per tant, la majoria de les recerques han hagut de limitar-se a punts concrets i durant un període curt. Aquesta manca de sèries llargues de dades és més evident a les zones de muntanya.

Un castanyer notable. El castanyer de Ginebra s'ha observat durant prop de dos segles. La data de brot s'anota des del 1808. Hom ha observat una tendència clara de precocitat del brot des del 1900.

Una participació ciutadana primordial

Gràcies a la participació de multitud de voluntaris, el programa Phénoclim adquireix sèries temporals llargues en una regió molt gran i de climes variats. No hauria estat possible recollir aquesta quantitat de dades en un programa de recerca dut a terme només per equips científics. La ciència participativa és un avantatge innegable per als estudis de recerca a gran escala.

Accions del document

Les preguntes científiques

A llarg termini, com responen les espècies als canvis climàtics?

Com s'adapten les espècies a les variacions del clima a cada estació? – El clima

Davant les variacions del clima, una mateixa espècie reacciona de manera diferent en funció de la seva ubicació? – L'altitud

Per què les espècies reaccionen de manera diferent a les mateixes variacions climàtiques? – Les espècies