Sou a: Inici > Resultats > L'altitud

L'altitud

Les dates dels esdeveniments fenològics de les espècies vegetals depenen estretament de la temperatura, que varia alhora en funció de l'altitud. És per aquest motiu que és essencial analitzar les observacions fenològiques a la muntanya tenint en compte l'altitud.

Gradient d'altitude sous les aiguilles de Chamonix - © CREA Mont-Blanc

En una mateixa espècie, dos individus poden tenir cicles fenològics desequilibrats en funció de l'altitud què visquin. A la primavera, un individu que viu a una alçada important experimentarà fenòmens fenològics més tardans que un individu instal·lat a altituds més baixes. A la tardor, el mateix individu a una altitud alta experimentarà fenòmens fenològics abans. El bon temps dura menys per als éssers vius que viuen a més altitud. Els organismes vius d'altitud han desenvolupat certes adaptacions que els permeten tancar el seu cicle reproductiu i de creixement més ràpidament que els de la plana.

Davant les variacions del clima, una mateixa espècie reacciona de manera diferent en funció de la seva ubicació (altitud, latitud, massís...)?

En canvi, l'anàlisi dels animals és més complex i cal considerar uns altres paràmetres. Així, la durada del dia i de la nit és el factor principal que determina la data de reproducció.

Exemple d'un desnivell de 600 m, interval d'entre 1.300 i 1.900 m d'altitud:

  • Desequilibri a les mallerengues, 8 dies més tard a 1.900 m
  • Desequilibri a les granotes, 38 dies
  • Desequilibri als arbres, 12 dies
  • Diferència de temperatura, 3,6 °C menys a 1.900 m
  • Desequilibri de la data de desglaç de la neu, 35 dies

 

Ens fixem en la vegetació: el làrix

Segons les investigacions actuals del CREA, hom pot observar que durant els darrers 10 anys els arbres situats al nivell subalpí (1.600 a 2.000 m) tendeixen a experimentar una precocitat en el brot més marcada que en aquells situats a nivell inferiors, al nivell muntanyenc (800 a 1.600 m).

Graphique du debourrement du mélèze

Data mitjana anual de brot del làrix per gradient d'altitud al massís dels Alps. Corba de tendència sobre 10 anys.

Nivell muntanyenc (800 - 1.600 m)

Nivell subalpí (>1.600 m)

Accions del document

Temperatura i l'altitud

La temperatura disminueix 0,6 °C de mitjana quan pugem 100 m de desnivell. En funció de l'altitud, es pot apreciar un desequilibri fenològic a les espècies.